Tegén X. Belső hiedelmek (tudattalan programok), amik kapcsolati blokkok


( ! ) Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/belsokij/workshop.belsokijarat.hu/wp-content/plugins/sfwd-lms/themes/ld30/templates/topic.php on line 80
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0007423800{main}( ).../index.php:0
20.0011425272require( '/home/belsokij/workshop.belsokijarat.hu/wp-blog-header.php ).../index.php:17
31.9120147194128require_once( '/home/belsokij/workshop.belsokijarat.hu/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
42.0018151135712include( '/home/belsokij/workshop.belsokijarat.hu/wp-content/plugins/sfwd-lms/themes/ld30/templates/focus/index.php ).../template-loader.php:106
52.5570179117864the_content( $more_link_text = ???, $strip_teaser = ??? ).../index.php:124
62.5572179117896apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = '<h2>10. Belső hiedelmek (tudattalan programok), amik kapcsolati blokkok \n</h2>\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img width="1024" height="569" src="https://workshop.belsokijarat.hu/wp-content/uploads/2022/11/Senkiur-1024x569.jpg" alt="" loading="lazy" />\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t<p>A kapcsolódásunkat szabotáló mentális beidegződésünk többnyire tudattalan - ami azt jelenti, hogy nem tudunk a létezéséről, mégis működik. Az önismeret fejlesztése a harmadik tudatszinten ezeknek a mintáknak a feltárását is magában f'... ).../post-template.php:256
72.5573179118304WP_Hook->apply_filters( $value = '<h2>10. Belső hiedelmek (tudattalan programok), amik kapcsolati blokkok \n</h2>\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img width="1024" height="569" src="https://workshop.belsokijarat.hu/wp-content/uploads/2022/11/Senkiur-1024x569.jpg" alt="" loading="lazy" />\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t<p>A kapcsolódásunkat szabotáló mentális beidegződésünk többnyire tudattalan - ami azt jelenti, hogy nem tudunk a létezéséről, mégis működik. Az önismeret fejlesztése a harmadik tudatszinten ezeknek a mintáknak a feltárását is magában f'..., $args = [0 => '<h2>10. Belső hiedelmek (tudattalan programok), amik kapcsolati blokkok \n</h2>\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img width="1024" height="569" src="https://workshop.belsokijarat.hu/wp-content/uploads/2022/11/Senkiur-1024x569.jpg" alt="" loading="lazy" />\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t<p>A kapcsolódásunkat szabotáló mentális beidegződésünk többnyire tudattalan - ami azt jelenti, hogy nem tudunk a létezéséről, mégis működik. Az önismeret fejlesztése a harmadik tudatszinten ezeknek a mintáknak a feltárását is magában f'...] ).../plugin.php:205
82.7597181805584SFWD_CPT_Instance->template_content( $content = '\t\t<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="37432" class="elementor elementor-37432" data-elementor-post-type="sfwd-topic">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c95b219 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="c95b219" data-element_type="section">\n\t\t\t\t\t\t<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">\n\t\t\t\t\t<div class="elementor-column elementor-col-100 elemento'... ).../class-wp-hook.php:324
92.7679181850096include( '/home/belsokij/workshop.belsokijarat.hu/wp-content/plugins/sfwd-lms/themes/ld30/templates/topic.php ).../class-ld-cpt-instance.php:788

10. Belsu0151 hiedelmek (tudattalan programok), amik kapcsolati blokkok n

A kapcsolu00f3du00e1sunkat szabotu00e1lu00f3 mentu00e1lis beidegzu0151du00e9su00fcnk tu00f6bbnyire tudattalan – ami azt jelenti, hogy nem tudunk a lu00e9tezu00e9su00e9ru0151l, mu00e9gis mu0171ku00f6dik. Az u00f6nismeret fejlesztu00e9se a harmadik tudatszinten ezeknek a mintu00e1knak a feltu00e1ru00e1su00e1t is magu00e1ban foglalja. Ennek mu00f3dja az u00f6nreflexu00edv kommuniku00e1ciu00f3.

Ha megnu00e9zzu00fck a ku00fclsu0151 tu00f6rtu00e9netet, ami a pu00e1rkapcsolatainkat jellemzi, u00e9s ha u201clehallgatjuk a kihangosu00edtott gondolatainkatu201d, odafigyelu00fcnk az u00e9rzelmileg kiu00e9lezett helyzetekben tett megjegyzu00e9seinkre, u00e9s ha u00e9szrevesszu00fck, hogy a ku00f6rnyezetu00fcnkben milyen pu00e1rkapcsolati problu00e9mu00e1k jelennek meg mu00e1soknu00e1l, amikre u00e9rzelmileg reagu00e1lunk (bevonu00f3dunk), u00e9s ha felidu00e9zzu00fck a szu00fcleinktu0151l, felmenu0151inktu0151l hozott u201cintelmeketu201d, vu00e9lemu00e9nyeket a mu00e1sik nemru0151l, vagy a pu00e1rkapcsolatru00f3l, vagy a saju00e1t pu00e1rjukru00f3l, akkor u00f6ssze fog u00e1llni egy mintu00e1zat, amiben felfedezzu00fck azokat a torz ku00e9peket (identitu00e1sokat), amik a saju00e1t kapcsolatainkat is szennyezik.

Pu00e9ldu00e1k

Tu00f6rtu00e9netek

 • ha u00e9n szerelmes leszek, u00e9s kapcsolatra lu00e9pek, az u00e9letveszu00e9lyes – valaki meghal, akit szeretek. (A szerelem u00e1ldozata)
 • Ha kapcsolatra lu00e9pek, akkor elveszu00edtem az egu00e9szsu00e9gem, belebetegszem, vagy valaki, akit szeretek, belebetegszik
 • Ha kapcsolatra lu00e9pek, akkor a csalu00e1dom kitagad, elveszu00edtem a szu00fcleimet. (Vagy apu00e1m, anyu00e1m szeretetu00e9t)
 • Ha kapcsolatra lu00e9pek, akkor elveszu00edtem a gyerekemet (elveszik tu0151lem, le kell mondanom ru00f3la, elvetu00e9leku2026stb)
 • u00c9n tu00f6nkreteszem annak az u00e9letu00e9t, akit megszeretek, akivel kapcsolatra lu00e9pek.
 • Akit megszeretek, akivel kapcsolatra lu00e9pek, az meghal.
 • A fu00e9rfiak/nu0151k (a mu00e1sik) mind hu00fclyu00e9k (u00c9n tu00f6ku00e9letes vagyok, u00fagysem talu00e1lok mu00e9g egy ilyen tu00f6ku00e9letest)
 • u00c9n tu00fal ju00f3 vagyok, a mu00e1sik nem u00e9rdemel meg. Legyen hu00e1lu00e1s, hogy velem lehet.
 • u00c9n senkinek nem kellek, egy genetikai selejt vagyok (magamnak sem – az igu00e9nytelensu00e9g programja)
 • u00c9n senkit nem tudok boldoggu00e1 tenni, csak fu00e1jdalmat, szenvedu00e9st okozok (a boldogsu00e1g fu00e9lelmetes, mert ju00f6n a bu00fcntetu00e9s, ami fu00e1jdalmas lesz)
 • A fu00e9rfiakban/nu0151kben (a mu00e1sikban) nem lehet megbu00edzni, u00fagyis megcsalnak, u00e1tvernek, hazudnak.
 • A fu00e9rfiakra/nu0151kre (a mu00e1sikra) nem lehet szu00e1mu00edtani, megbu00edzhatatlanok: csak beszu00e9lnek, u00edgu00e9rgetnek, de ha cselekedni kell, nincsenek ott.

gyakorlat

u00c1llu00edtsd fel a saju00e1t pu00e1rkapcsolati hitrendszered tu00e9rku00e9pu00e9t!

Gyu0171jtsd u00f6ssze a benned futu00f3 ismu00e9tlu0151du0151, tipikus gondolatokat, amiket a tu00e1rsadru00f3l, vagy a mu00e1sik nemru0151l (vagy arru00f3l a nemru0151l, amelyikhez vonzu00f3dsz), vagy a pu00e1rkapcsolatru00f3l gondolsz.

Figyeld meg, mitu0151l szorongsz egy kapcsolatban, vagy a kapcsolu00f3du00e1s gondolatu00e1ra. Mitu0151l fu00e9lsz?n

u00cdrd u00f6ssze, milyen (u00e1rtatlan, aku00e1r viccesnek gondolt) megjegyzu00e9seket szoktu00e1l tenni magadra, vagy a pu00e1rodra, vagy a mu00e1sik nemu0171ekre.

u00cdrd le azokat a u201cszu00fclu0151i kiszu00f3lu00e1sokatu201d, nevelu00e9si elveknek u00e1lcu00e1zott tanu00edtu00e1sokat a pu00e1rkapcsolatokru00f3l, vagy a mu00e1sik nemru0151l, amiket a felmenu0151idtu0151l hallottu00e1l. (Pl. u201cAkkor higgy egy fu00e9rfinek, ha liba legel a hasu00e1nu201d:)

u00cdrd le azokat a megjegyzu00e9seket, u00edtu00e9leteket, amiket a szu00fcleid egymu00e1s feju00e9hez vu00e1gtak (pl egy vita, vagy vu00e1lu00e1s soru00e1n)

u00cdrd le azokat a tu00f6rtu00e9neteket a saju00e1t u00e9letedbu0151l, vagy a csalu00e1di emlu00e9ktu00e1rbu00f3l, amik bizonyu00edtju00e1k, hogy igazad van (a fu00e9rfiak/nu0151k tu00e9nyleg olyanok, mint amilyennek gondolod u0151ket).

A fentiek alapju00e1n rajzold meg a benned kialakult - hozott - u00e1ltalu00e1nosu00edtott ku00e9pet a tu00e1rsru00f3l, fu00e9rfiru0151l/nu0151ru0151l. u00cdrd le azt a figuru00e1t u00e1ltalu00e1ban, akit a fenti gondolataid jellemeznek. A fu00e9rfiak/nu0151ku2026u2026u2026u2026u2026u2026..nUgyanu00edgy rajzold meg magadru00f3l is a ku00e9pet, mint tu00e1rsru00f3l. u00c9n (mint fu00e9rfi/nu0151) olyan tu00e1rs vagyok, akiu2026u2026u2026nVesd u00f6ssze a kettu0151t, nu00e9zd meg, mi ku00f6zu00fck van egymu00e1shoz. Mennyi torzu00edtu00e1s van ezen a ku00e9t ku00e9pen? - a kapcsolati zavar -ha jelen van az u00e9letedben - pontosan visszajelzi.n

Ne felejtsu00fck el, hogy a pu00e1rkapcsolati zavarok, csalu00f3du00e1sok, fu00e1jdalmak okozu00f3ja nem a mu00e1sik fu00e9l, nem is egy u201crossz vu00e1lasztu00e1su201d – hiszen nem is tudtunk mu00e1shogy vu00e1lasztani – hanem a saju00e1t belsu0151 ku00e9pu00fcnk a kapcsolatru00f3l, amely megtestesu00fclt, amibe belu00e9pett a csalu00f3du00e1st okozu00f3 mu00e1sik, hogy u00e9letre keltse a belsu0151 ku00e9pzeteinket. A genetikai minta pedig mindaddig meghatu00e1rozza a vu00e1lasztu00e1sainkat, amu00edg nem tudatosu00edtjuk a mentu00e1lis szu0171ru0151inket, kapcsolatku00e9pessu00e9gu00fcnk foku00e1t, u00e9s helyre nem u00e1llu00edtjuk az egu00e9szsu00e9gu00e9t.

error: Védett tartalom