Álomgén – Példák, esetek…


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/belsokij/workshop.belsokijarat.hu/wp-content/plugins/learndash-elementor/src/views/themes/ld30/topic/index.php on line 87

Pu00e9ldu00e1k, esetleu00edru00e1sok

a menthetetlenu00fcl megromlott hu00e1zassu00e1g...

tu00f6rtu00e9netek

...u00e9s amikor mu00e1r nincs u00e9rtelme kilu00e9pni(!)(?)

J egy menthetetlenu00fcl megromlott hu00e1zassu00e1gba ragadt bele kb. 2 u00e9vig. (Csak attu00f3l szu00e1mu00edtva, hogy mu00e1r bevallotta magu00e1nak, hogy ez nem ju00f3 neki. A szenvedu00e9s-dominu00e1ns idu0151szak legalu00e1bb 7 u00e9v volt). Ez volt az u00f6nku00ednzu00e1si rekordja. Tu00f6bbnyire borzasztu00f3an u00e9rezte magu00e1t, szorongott, lehangolt volt, nem volt energiu00e1ja. Minden ereju00e9vel pru00f3bu00e1lta fenntartani a lu00e1tszatot, u00e9s leplezni a szenvedu00e9su00e9t a gyerekek elu0151tt. Vegetu00e1lt, nem volt sikeres ebben az idu0151ben, a tu00falu00e9lu00e9su00e9rt ku00fczdu00f6tt, semmi energiu00e1ja nem maradt arra, hogy komolyan foglalkozzon a hivatu00e1su00e1val, vagy magu00e1val.u00a0A maradu00e1su00e1t azzal indokolta, hogy nincs hova mennie, hogy mu00e9g biztos nem pru00f3bu00e1lt meg mindent, hogy javuljon a helyzet, hogy biztos ilyen egy hu00e1zassu00e1g, a nehu00e9zsu00e9geket is el kell viselni.

Visszatekintve egyik magyaru00e1zatot sem tartotta igaznak. A valu00f3di fu00e9lelme az volt, hogy egyedu00fcl marad. (J ebben a ku00e9t u00e9vben volt a legmagu00e1nyosabb az u00e9letu00e9ben.) amitu0151l fu00e9lt, az mu00e1r ru00e9gen megtu00f6rtu00e9nt. J azokat az u00e9veket nyerte volna meg az u00e9letu00e9ben, amikor mu00e1ssal boldog lehetett volna, u00e9s sikeres a munku00e1ju00e1ban. 7 u00e9vnyi szenvedu00e9st spu00f3rolt volna meg magu00e1nak u00e9s a gyerekeinek, akiknek szintu00e9n traumatikus volt a kapcsolatuk az apjukkal. Mu00e9g egyedu00fcl is sokkal ku00f6nnyebb lett volna az u00e9lete, mint ezzel az u00e9rzelmi nehezu00e9kkel a mu00e9rgezu0151 kapcsolatban. Ha sikeru00fclt volna koru00e1bban tudatosu00edtania a valu00f3di fu00e9lelmu00e9t, u00e9s eloldani magu00e1t tu0151le. Egy ilyen fu00e9lelem mu00f6gu00f6tt kb. az a torz u00e9nku00e9p lapul, hogy u201cu00e9n nem kelleku201d, u00e9s ez az u0151 esetu00e9ben a magzati koru00e1ban ru00f6gzu00fclt emlu00e9k volt, amikor az apja nem akart gyereket, miku00f6zben u0151 az anyja mu00e9hu00e9ben ku00e9szu00fclu0151du00f6tt. Ez a u201cnem kelleku201d az esetu00e9ben egy zsigeri halu00e1lfu00e9lelmet vu00e1ltott ki, (hiszen majdnem abortusz lett a vu00e9ge) amit fel kellett oldania magu00e1ban. Ahogy megtette, az u00e9lete gyu00f6keresen megvu00e1ltozott.

K.-val 70 u00e9ves koru00e1ban talu00e1lkoztam. Szu00e9p, finom, intelligens de vu00e9gtelenu00fcl szomoru00fa, hideg u0151sz haju00fa asszony. u00d6nmaga u00e1rnyu00e9ka volt, nem volt benne u00e9let. Mintha egy u00fcres bu00e1b lenne a teste, levu00e1lasztotta magu00e1t ru00f3la.u00a022 u00e9ves volt, amikor fu00e9rjhez ment egy u201cju00f3 partihozu201d. Idegen ku00edvu00fclu00e1llu00f3nak u00e9rezte mindvu00e9gig a fu00e9rju00e9t. Az esku00fcvu0151je napju00e1n u00e9rezte elu0151szu00f6r, hogy u201cezt nem kellett volnau201d. 48 u00e9v volt az u00f6nku00ednzu00e1si rekordja. Pru00f3bu00e1lta u00e9vekig megszokni, u00e9s ru00e1venni magu00e1t, hogy elfogadja a helyzetet, aztu00e1n beletu00f6ru0151du00f6tt, de ku00f6zben utu00e1lta minden egyes nap. Olyan soku00e1ig hu00fazta, hogy mu00e1r nem volt u00e9rtelme kilu00e9pni. Azt hitte, a hu00e1zassu00e1gok mind ilyenek, u00e9s nincs vu00e1lasztu00e1sa. Az indoka hazugsu00e1g volt. 70 u00e9vesen ju00f6tt ru00e1, hogy elvu00e1lhat. A valu00f3di fu00e9lelme az volt, hogy u00edgy mu00e1r nem kell senkinek, mu00e1r nem talu00e1l ru00e1 a szerelem – akkor meg u00fagyis mindegy. A fu00e9lelme beteljesedett a szerelem nu00e9lku00fcli hu00e1zassu00e1gban. Ezzel a u201chibu00e1valu201d mu00e1r nem tudta elfogadni, szeretni magu00e1t. Egy mu00e1sik u00e9letet, 48 u00e9vnyi lehetu0151su00e9get nyert volna a szerelemre, boldogsu00e1gra, ha szembenu00e9z a tu00f6ku00e9letessu00e9g-torzulu00e1su00e1val, u00e9s megbocsu00e1tva magu00e1nak azonnal sarkon fordul.

Az u0151 fiatalkoru00e1ban szu0171zen fu00e9rjhez menni egy lu00e1ny alapu00e9rtu00e9ke volt. A hu00e1zassu00e1ggal mu00e1r elvesztette az u00e9rtu00e9ku00e9t, a tu00f6ku00e9letessu00e9gu00e9t, u201chibu00e1ssu00e1u201d vu00e1lt, u00e9rtu00e9ktelennu00e9 a hu00e1zassu00e1gpiacon – ezt gondolta magu00e1ru00f3l. u00cdgy esu00e9lytelen volt az u00fajrakezdu00e9sre, amu00edg el nem engedte magu00e1ban a szu0171z menyasszony ku00e9pu00e9vel azonosulu00e1st.

error: Védett tartalom