Munkagén IV. – Hangyás vagyok, vagy inkább “Zenész”?


( ! ) Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/belsokij/workshop.belsokijarat.hu/wp-content/plugins/sfwd-lms/themes/ld30/templates/topic.php on line 80
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006423512{main}( ).../index.php:0
20.0009424984require( '/home/belsokij/workshop.belsokijarat.hu/wp-blog-header.php ).../index.php:17
31.8767147568176require_once( '/home/belsokij/workshop.belsokijarat.hu/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
41.9708151515600include( '/home/belsokij/workshop.belsokijarat.hu/wp-content/plugins/sfwd-lms/themes/ld30/templates/focus/index.php ).../template-loader.php:106
54.7739183119160the_content( $more_link_text = ???, $strip_teaser = ??? ).../index.php:124
64.7742183119192apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = '<h2>4. Hangyás vagyok, vagy inkább “Zenész”?\n</h2>\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img width="800" height="505" src="https://workshop.belsokijarat.hu/wp-content/uploads/2022/10/platos.jpg" alt="" loading="lazy" />\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t<p>A <b>Hangyás</b>okra jellemző:</p><p><b>pozitív pólusa (túlműködik, kiélése) </b>= túlzott munkakényszer, hasznosság= munka (másnak haszon termelés), túlzott alkalmazkodás a környezethez, kényszerekhez, szabályokhoz, feltételekhez, reaktív élet, lábtörlő élet, t'... ).../post-template.php:256
74.7742183119600WP_Hook->apply_filters( $value = '<h2>4. Hangyás vagyok, vagy inkább “Zenész”?\n</h2>\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img width="800" height="505" src="https://workshop.belsokijarat.hu/wp-content/uploads/2022/10/platos.jpg" alt="" loading="lazy" />\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t<p>A <b>Hangyás</b>okra jellemző:</p><p><b>pozitív pólusa (túlműködik, kiélése) </b>= túlzott munkakényszer, hasznosság= munka (másnak haszon termelés), túlzott alkalmazkodás a környezethez, kényszerekhez, szabályokhoz, feltételekhez, reaktív élet, lábtörlő élet, t'..., $args = [0 => '<h2>4. Hangyás vagyok, vagy inkább “Zenész”?\n</h2>\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img width="800" height="505" src="https://workshop.belsokijarat.hu/wp-content/uploads/2022/10/platos.jpg" alt="" loading="lazy" />\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t<p>A <b>Hangyás</b>okra jellemző:</p><p><b>pozitív pólusa (túlműködik, kiélése) </b>= túlzott munkakényszer, hasznosság= munka (másnak haszon termelés), túlzott alkalmazkodás a környezethez, kényszerekhez, szabályokhoz, feltételekhez, reaktív élet, lábtörlő élet, t'...] ).../plugin.php:205
84.8906183270008SFWD_CPT_Instance->template_content( $content = '\t\t<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="37440" class="elementor elementor-37440" data-elementor-post-type="sfwd-topic">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7186a9f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="7186a9f" data-element_type="section">\n\t\t\t\t\t\t<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">\n\t\t\t\t\t<div class="elementor-column elementor-col-100 elemento'... ).../class-wp-hook.php:324
94.9071183314472include( '/home/belsokij/workshop.belsokijarat.hu/wp-content/plugins/sfwd-lms/themes/ld30/templates/topic.php ).../class-ld-cpt-instance.php:788

4. Hangyu00e1s vagyok, vagy inku00e1bb u201cZenu00e9szu201d?n

A Hangyu00e1sokra jellemzu0151:

pozitu00edv pu00f3lusa (tu00falmu0171ku00f6dik, kiu00e9lu00e9se)u00a0= tu00falzott munkaku00e9nyszer, hasznossu00e1g= munka (mu00e1snak haszon termelu00e9s), tu00falzott alkalmazkodu00e1s a ku00f6rnyezethez, ku00e9nyszerekhez, szabu00e1lyokhoz, feltu00e9telekhez, reaktu00edv u00e9let, lu00e1btu00f6rlu0151 u00e9let, tu00falzott szolgu00e1lat, elveszu00e9s a ru00e9szletekben, rendmu00e1nia, tu00falzott ku00f6telessu00e9gtudat, megfelelu00e9si/bizonyu00edtu00e1si ku00e9nyszer, stru00e9bersu00e9g, tu00falzott idu0151beosztu00e1s, ku00ednos precizitu00e1s, apru00f3lu00e9kossu00e1g, hibakeresu00e9s, eru0151s kritika

A u201cZenu00e9szekreu201d jellemzu0151:

negatu00edv pu00f3lusa, (alul-mu0171ku00f6dik, elfojtu00e1sban van)u00a0= munkakeru00fclu00e9s, munkaku00e9ptelensu00e9g, semmit nem tenni mu00e1su00e9rt, haszontalansu00e1g/fu00f6lu00f6slegessu00e9g-u00e9rzet. Alkalmazkodu00e1s-ku00e9ptelensu00e9g a ku00f6rnyezethez, antiszociu00e1lis magatartu00e1s, a ku00fclsu0151 visszajelzu00e9sek figyelmen ku00edvu00fcl hagyu00e1sa, felelu0151ssu00e9ghu00e1ru00edtu00e1s, a hu00e9tku00f6znapi tevu00e9kenysu00e9gekre valu00f3 ku00e9ptelensu00e9g, a ru00e9szletek figyelmen ku00edvu00fcl hagyu00e1sa, u00e1llandu00f3 rendetlensu00e9g, ku00e1osz a ku00f6rnyezetben. Minden feladat, ku00f6telessu00e9g visszautasu00edtu00e1sa, lustasu00e1g, tehetetlensu00e9g-u00e9rzet, a gyakorlati u00e9rzu00e9k teljes hiu00e1nya, az idu0151u00e9rzu00e9k hiu00e1nya

A testisu00e9g elutasu00edtu00e1sa (u00f6nbu00fcntetu00e9s-szu00fczessu00e9gi fogadalom)

gyakorlat

Keru00fclj ku00f6zu00e9pre!

Nu00e9zd meg, hogy a fenti ku00e9t pu00f3lus ku00f6zu00fcl melyik jellemzu0151 inku00e1bb Ru00e1d?

u00cdrd le egyesu00e9vel azt a jellemzu0151t, amelyikben u00e9rintett vagy - u00edrd mellu00e9, hogy 1-10 sku00e1lu00e1n (ahol 1=semennyire nem jellemzu0151, 10= tu00f6ku00e9letesen illik ru00e1m) milyen mu00e9rtu00e9kben van jelen az u00e9letedben?

Mi mutatja a vilu00e1godban ezeket a minu0151su00e9geket? u00cdrj szituu00e1ciu00f3kat, tipikus u00e9lethelyzeteket.

Pu00e1rosu00edts! Ku00f6sd u00f6ssze a ku00e9t pu00f3lus egy-egy jellemzu0151ju00e9t, amik szerinted u00f6sszefu00fcggnek az esetedben? Figyeld meg, hogy egyik hogyan billenti ki, ellensu00falyozza a mu00e1sikat.n

Egyesu00edts! Keresd meg az egyes pu00e1roknu00e1l az egyensu00falyi pontot (ahol nincs kibillenve az u00e9leted egyik iru00e1nyba sem). Mit lu00e1tnu00e1nk a vilu00e1godban akkor, ha ez egyensu00falyban lenne?n

Vu00e1ltoztass! Mit tehetsz azu00e9rt, hogy az egyensu00falyi u00e1llapot megvalu00f3suljon? Mit vu00e1ltoztatnu00e1l meg?n

Cselekedj! Adj magadnak hatu00e1ridu0151t, u00e9s egyesu00e9vel tedd meg a lu00e9pu00e9seket, amik a vu00e1ltozu00e1shoz szu00fcksu00e9gesek.

error: Védett tartalom