A Senki ébredése

A Senkiyel Időjáték lényünk alvó tudatosságáról, és annak felderítőjéről, a Senki felébresztéséről szól. A Senki az Én, a személyiség ellentéte, – nem kötik a hétköznapi valóság szabályai, az elme racionalitása, sem a formák világa. A Senki részünk a felderítő vagy az önmagát cserkésző (self scouting) Tudat, amely a létező ismeretlent kutatja a nyúl üregében, és ehhez az Idő végtelen struktúráit használja. A Senkivel való találkozásunk elkerülhetetlen életünk során, de az együttműködés elutasítható. És aki ezt kész elutasítani bennünk, az az ész és az értelem mindenhatóságáért fenekedő Racionális Mágus elménk. A Senki a jobb agyféltekénk irracionális világának az uralkodója. A Senki folyamatosan jeleket küld a Semmiből (a nem személyes valóságunkból), hogy kapcsolatot teremtsen a Valakivel (az Énnel) és ezek a jelek a jobb agyféltekében várakoznak. Ám ezek a jelek nem gondolatformák, nem gondolati kivetülések. Éppen ezért hétköznapi eszünkkel – mégha oly rendkívüli is – nem megismerhetők. Ez az észlelés, az érzékelés magasabb szintjein lehetséges. Ennek érdekében a Senki képes tanítani a Valakit (az Ént). És ennek az a célja, hogy a Valaki felismerje magában a Senkit. Amikor ez megtörténik, az önmagát cserkésző Tudat, a Senki a Valakivel, elindul felfedezni a végtelent – ti. az ember feletti embert. A Valaki egy a végtelenből, a Senki végtelen az egyből. Ez az ember Belső Kijárata a Homo Sapiensből a Homo Sensorium-ba. A Senkiyel Időjáték a bennem ébredező Senkivel való közös munka egyik ajándéka. Arról szól, hogyan fedezd fel magadban a Senkit, az önmagát cserkésző Tudatot. Csupán egyetlen dolgot kell figyelembe venned: a Senki nem fog üzletelni a Valakivel.

error: Védett tartalom