Melyik tudatszinten vagy most és hogyan juthatsz feljebb?

Teszteld a tudatosságodat az 5 tudatszint segítségével.

Három részes minikurzus

1.rész

szitakötőnő

Ha kiváncsi vagy rá, hogy kik vagyunk

Az 1. rész tartalma:

 • Spiritualitáson innen – pszichológián túl
 • A harmadik út – Legyél a saját coachod!
 • De mi az, hogy fejlődés?
 • Az 5 tudatszint, mint fejlődési skála
 • CQ-teljességhányados: a tudatosság mérőszáma
 • TESZT a tudatszinted felmérésére
 • Hogyan gyorsíthatod fel a tudati fejlődésed?

Spiritualitáson innen – pszichológián túl

Kelet és Nyugat 

Az élet mélyebb értelmének keresése és az önmegvalósítás mindig jelenlévő vágy volt az emberiség egy részében. Az erről szóló tudás azonban a nyugat számára évezredekkel ezelőtt “elveszett”. Csupán töredékei maradtak fenn az alexandriai könyvtár leégése után, többnyire kihalt nyelveken kódolva. A bölcsesség folytonossága megszakadt. Korábban a vallások kísérelték meg az emberi teljesség iránti igényt kielégíteni, azonban náluk szétválasztódott az emberi és a transzcendens minőség. Praxis hiányában pedig inkább erkölcsi útmutatóvá , rituálékba merevedett szabálygyűjteménnyé váltak tanításai, de nem tudták kijelölni az ember önmaga fölé növekedésének hatékony útját.

A keleti hagyományokban fennmaradt védikus, taoista, zen filozófia gyakorlatiasabb módszereket adott a “megvilágosodásra”, belső növekedésre vágyóknak:  a jóga, a csikung, a meditáció, a légzés …stb gyakorlatai az egyéni jólét szolgálatában elterjedtek. A hatvanas évek hippi mozgalmával a keleti spiritualitás beszivárgott a nyugati kultúrába is. Ugyanakkor a keleti kultúrkör lelkiségére szabott gyakorlatok és a keleti bölcsesség nyelve nem teljesen passzoltak a nyugaton szocializálódott emberek  gondolkodásához és életformájához.

Ekkor már a pszichológia – mely addig a pszichés zavarokra fókuszált – mint a nyugat “lélektudománya” is reagálni kezdett a tömegesen megjelenő igényre.

 

„Kriplik tanulmányozása csak kripli pszichológiát eredményezhet”. Abraham Maslow

Amerikai pszichológusok munkássága főként az 1960-as évektől veti fel a gondolatot, hogy a pszichológiában irányváltásra van szükség: a mentális zavaroktól az egészséges pszichikumú ember jóllétének fejlesztése felé. Ezek a nézőpontok a belső erőforrások megerősítésére helyezik a hangsúlyt. Elindult egy mozgalom, amelyet ma “pozitív pszichológiának” neveznek.

A humanisztikus iskola gyűjtötte össze rokonlelkű képviselőit, mely távlatot nyitott nyugaton is a belső fejlődés felé. A személyes növekedést, az állandó fejlődés iránti univerzális szükségletet hirdette, és ezzel magát a fejlődést, annak támogatását tette elsődleges céljává. Ez volt az a hullám, amelyen maga a coaching is szárnyra kapott. A “human potential movement” mozgalom egy olyan olvasztótégelynek bizonyult, melyben a hatvanas években intenzív kutatás indult az emberi képességek kibontakoztatásának tanulmányozására. Filozófusokat, pszichológusokat, zen mestereket, antropológusokat és a korszak kiemelkedő gondolkodóit mozgatta meg a közös vízió: az emberben sokkal hatalmasabb potenciál rejlik, amely kiaknázható. A coaching bölcsőjének tekinthető kísérleti laboratóriumok olyan gyakorlati megoldásokat kerestek, melyek felgyorsíthatják a humán fejlődést. Ilyen volt az Easalen Institute. A fejlődőképes személyiség képe a nyugati kultúrkörben hivatalosan mintegy hatvan éve tartalmazza az önmegvalósítás elérését, mint célt. Mindazonáltal felmérései szerint az emberek csak elenyésző hányada áll készen arra, hogy ezt meg is valósítsa.

A harmadik út – Legyél a saját coachod!

A coaching eredeti célja a nyugati ember belső teljességének, önismeretének és önmegvalósításának támogatása gyakorlati eszközökkel és hatékony rászabott módszertannal. Ehhez pedig a kelet technikáit is használta. A mai coaching iskolák túlnyomó része már egy szűk megoldásfókuszú spektrumban működik, és nem ad átfogó önismereti rendszert, képet.

Számomra a coaching olyan, mint a kung-fu: egy jártasság elsajátítása, melynek gyújtópontjában az emberi fejlődési potenciál áll.

Az én “kungfum” a fejlődésfókuszú coaching – ami az egyén önfejlesztését támogatja. Az általam definiált fejlődés-fókuszú coaching irányzat célja, hogy a résztvevő mélységében megértse a saját működését, sémáit, és elsajátítsa a fejlődést biztosító nézőpontokat, amelyekkel saját élményű tapasztalatain keresztül képes magasabb szinten megoldani az élethelyzeteit. Olyan támogatott fejlődési folyamaton megy át, melyben szó szerint a saját személyiségének coachává, edzőjévé, mesterévé válik. A saját fejlesztésű modell  és módszertan innovatív, túllép a coaching hagyományos keretein, miközben egy olyan intuitív forrásból táplálkozik, amely univerzális, a kelet-nyugat megosztottsága előtti primer forrás.

De mi az, hogy fejlődés?

Fejlődés-definíció a fejlődés-fókuszú coachingban: a fejlődés olyan változás, időbeli átalakulás, amely minőségi pozitív elmozdulással, fenntartható növekedéssel jár, többlettel az előző állapothoz képest. A növekedés egyéni, személyes, belső élmény, és egyben olyan külső hatásokat indukál, melyek az egyén létfeltételeit, jóllétét hosszú távon javítják. Elválaszthatatlan a tudatosság fejlődésétől, mely előfeltételezi a változást. Vagyis a tudati minőségben kell növekedést eredményező pozitív változásnak bekövetkeznie ahhoz, hogy személyes szinten fejlődésről beszélhessünk. Ez a tudati változás egyaránt jelenti az énkép, a gondolkodás, a mentális és érzelmi attitűd, és az azt követő reakció, a viselkedés, végül pedig a külső környezet változását. Belső és külső jelei egyaránt vannak. Következményeként az egyén tudatossága abban az értelemben is növekszik, hogy tudattalan tartalmaiból egyre több kerül át a tudatos, és ezáltal általa intencionálisan befolyásolható zónába.  Hívhatnánk ezt az önismeret – az egyén önmagáról szóló tudása – folyamatos gyarapodásának is a kreatív kompetencia, önmegvalósítási képesség erősödése mellett. A jövőben ezt a fejlődés-értelmezést “tudati fejlődésnek” fogom hívni.

Összefoglalva valódi tudati fejlődésről akkor beszélhetünk, ha az alábbiak teljesülnek:

 • Minőségi változás, átalakulás (az elme működésében)
 • Pozitív irányú elmozdulás (a fejlődési skálán felfelé)
 • Fenntartható növekedés
 • Többlet (az előző állapothoz képest)
 • Személyes belső élmény
 • Külső látható hatások
 • A létfeltételek, jóllét tartós javulása
 • Tudati változás láncreakciója = énkép, mentális és érzelmi attitűd, cselekvés, reakció, a környezet változása
 • Önismeret és önmegvalósítási képesség növekedése

Az 5 tudatszint, mint fejlődési skála

A következő kérdés, amely válaszra vár: hogyan mérhető a tudati fejlődés? Megállapíthatók-e benne olyan szakaszok, amelyről felismerhető a külső szemlélő számára is, azaz objektivizálható-e, és ha igen, milyen szinten? Mit érzékel az, aki a saját tudati fejlődésén megy át, és mit lát ebből a környezete?

A tudati fejlődés mérése – az egyén szubjektív érzékelésén, és élethelyzetének objektív változásán túl – egy olyan viszonyrendszerben lehetséges, mely összehasonlításra ad módot, és skálázásra a fejlődési stációk között. A saját skálázási rendszerem egy 5 fokozatú tudatszint-skála, amely az elme domináns állapotait különbözteti meg. Az elme ebben a fogalmi rendszerben a tudat kifejeződésének összetett eszköze, amely a mentális beállítottságunkat szabályozza. Valójában “két elme” létezik, mint két alapszoftver, amely a valóságunkhoz való viszonyunkat meghatározza. Analóg ez a felfogás a bal-jobb agyféltekénk eltérő funkcionalitásával. A tudati evolúció e két elme közti fejlődési folyamat.

Az 5 tudatszint:

 1. Zárt racionális elme (lineáris programozott egypólusú)
 2. Nyitott racionális elme (lineáris programozott kétpólusú)
 3. Önreflexív elme (önfelismerő, önkifejező)
 4. Absztrakt elme (non lineáris kreatív, intuitív)
 5. Integrált elme (a racionális és az absztrakt elme integrációja végbemegy – multipotens)

CQ-teljességhányados: a tudatosság mérőszáma

Ahhoz, hogy a tudatosságot – a tudati fejlődési folyamatot – mérni tudjuk, túl kell lépnünk a jelenleg általánosságban használt IQ (értelmi intelligencia hányados) és EQ (érzelmi intelligencia hányados) mérőszámokon, mivel ezek a racionális elme működésének részképességeit szondázzák. Ezért csak az alsóbb tudatszinteken belüli horizontális fejlődést mutatják, ami az adott szinten jobb alkalmazkodást és szükséglet kielégítést biztosít, de nem mutatószámai a “vertikális” tudati fejlődésnek. Elérhető és jól használható tudatosság-mérő módszer hiányában, elkészítettem egy olyan mérőrendszert, amely új mérőszámokat és skálázást vezet be, valamint egy tesztet foglal magában, amivel bárki elvégezheti a saját tudati fejlődése mérését. Ezt a tesztet most ingyenesen bocsátom rendelkezésre a feliratkozóknak.

A Tudatosság felderítés: a valóságunk, önmagunk és e kettő közötti kapcsolat megismerése iránti igény. Mert ha sikerül megérteni, hogyan hoztuk létre azt, amit tapasztalunk, akkor sikerülhet irányítani is. Mi azt állítjuk, hogy az emberben kódolt mentális és érzelmi parancsok vonzzák az életébe a nekik megfelelő eseményeket. Akkor is, ha tud erről valaki, és akkor is, ha nem. A két állapot megélése között azonban óriási a különbség. Ezek a kódok ráadásul megváltoztathatók, ami a felismerésüket követő következő lépcsőfok. A tudatosság lényege, hogy nem egy előregyártott ideológiát közvetít, amely minden ember életének értelmére választ ad, hanem itt mindenki maga keresi meg a saját egyedi válaszát a saját életére. A tudatosság célja nem az, hogy egy nehéz helyzetben fájdalomcsillapító, tompító hatású eszméket, technikát adjon, amivel könnyebb elviselni a sorsot. Hanem épp ellenkezőleg, hogy felismerjük a nehézségekben rejlő erőforrásokat, és annak az értelmét, hogy az csupán fejlődési szignál, és senkit nem szolgálunk azzal, ha megadóan tűrünk valamit, amiből továbbléphetnénk. Az egyetlen mód, hogy a programozott sorsunkon változtassunk az, ha a tudati fejlődés útjára lépünk, és rajta is maradunk.

Ezért is nagy jelentőségű, hogy az itt bevezetett új mérőszámokkal – melyek jobban kifejezik a tudati fejlődési célt – mostantól lehetővé válik a tudatosság mérése. Láthatóvá válik az eddig láthatatlan.

A tudatosság egy speciális tudás, képesség, ami három elemből áll:

1. SaQ – Self-awareness (Ön-tudat hányados) – az önismeret mérőszáma

  Magában foglalja a saját gondolataid- érzéseid-érzékelésed-reakcióid-történeteid, valamint az ezek közötti összefüggések, a működési mechanizmusunk ismeretét, mint a valódi önismeret mély szintjét, (self-reflexiv know-how). Magasabb szinten a valóság-teremtés fejlettebb modelljeinek az ismeretéről is tudósít.

SaQ: röviden arra a kérdésre válaszol, hogy “mennyit tudok arról, hogyan működöm, és hogyan teremtem a valóságomat?”

2. SiQ – Self-identity (ön-azonosság hányados) – az önazonosság  mérőszáma

Megmutatja, mennyire ismerem azt a “mechanizmust”, ami meghatározza az én-képemet, szerepekbe kényszerít – az okot, a vezérlést, ami választ ad a “miért”-re, és feltárja létezésem mélyebb dimenzióit? (self-answering know-why) Azt is jelzi, hogy képes vagyok-e egyre magasabb forráskódú működésre. Ez az, ami bevilágítja életünk értelmét, és elvezet az ön-azonos létezéshez.

SiQ: röviden arra a kérdésre válaszol, hogyMennyit tudok arról, hogy mi irányít, és mennyire terjed ki az én-tudatom?

3. FQ – Freedom (szabadság hányados) – a teremtési potenciál, erő mérőszáma

Végül a teremtő erőnk, a rendelkezésre álló szabad energiánk szintje és használata határozza meg, mennyit vagyunk képesek megvalósítani abból, amit tudunk, és milyen hatókörben, milyen sebességgel tudjuk átrendezni a belső-külső világunkat. Ezzel jutunk el a szabadsághoz. 

FQ: röviden arra a kérdésre válaszol, hogy “mennyit tudok használni abból, amit tudok, milyen hatékonyan tudok változást létrehozni, új valóságot teremteni?”

Ez a “tudás” szó szerint felszabadító hatású. Mert a nyomában minden megváltozik körülöttünk, ahogyan belül fejlődünk, tágulunk.

Amennyi a tudatosságod, annyi a szabadságod

A tudatszint tehát nem az intelligencia-hányadost jelöli, nem az ember értelmi, vagy érzelmi képességének mutatója. A tudatszintek az emberi létezés szabadságának, az ember valódi belső hatalmának a fokmérői. Az általunk leírt öt tudatszint negyedik szintjén helyezkedik el az az ember, aki hatékonyan képes megváltoztatni és kontrollálni a világát, felszámolni a kiszolgáltatottságát, függetlenné, szabaddá válni.

A három elem összegzett mutatója a tudatosság mérőszáma: CQ completeness quotientteljesség hányados

Ez egyetlen számban fejezi ki, hogy milyen mértékű a “teljességünk”, mennyire sikerült integrálni a hasadt tudatrészeinket, mennyire valósítjuk meg az egység állapotát individuumként.

SaQ + SiQ + FQ = CQ

Legjobb igyekezetem ellenére tisztában vagyok vele, hogy ez a mérés – főként a magasabb tudatszinteken – nem egzakt, mivel egyre absztraktabb, a teljességhez közeli minőségeket kellene egy linearizált skálán megjeleníteni, ami önmagában is ellentmondás. A másik nehézség, amivel a használó találkozhat: a saját szubjektivitása, elfogultsága önmaga irányában. Mindezek ellenére szerettem volna közelebb hozni, személyesebbé tenni a tudati fejlődés képét, amihez ezt a “mérési” megoldást választottam, és így állítottam össze a következő fejezetben található tesztet is. Vágj hát bele a tudatosságod feltérképezésébe a tesztkérdések megválaszolásával. 

TESZT a tudatszinted felmérésére

Egy papírra és egy tollra lesz szükséged a válaszaid sorszámának rögzítéséhez. A  végeredményt a pontozási sablon kiszámolja neked. Ezt lejjebb találod a “pontozásnál”. A teszt kitöltése kb. 30 perc.

Kezdj hozzá! Haladj a kérdések sorrendjében, először az I. részt töltsd ki. A papírra írd fel a kérdések betűjelét, és mellé azt a sorszámot, ami a Rád jellemző válasz.  (Pl. I/A/3…stb) Haladj végig a II. és a III. rész kérdésein is. A végén használd a pontozási sablont, ami automatizáltan mutatja az eredményedet, vagy Te magad is összesítheted a pontszámokat minden egyes résznél a pontozásnál megadott szempontok szerint.

A válaszoknál olyan élethelyzeteidbe képzeld bele magad, ami JELENTŐS  az életedben. Minden  betűjellel megjelölt alrésznél 0-10 választási lehetőséget találsz. Válaszd ki az abszolút domináns, rád jellemző választ elsőként, ami a leggyakrabban fordul elő Veled. Ha több válasz is igaz Rád, akkor még egy választ megjelölhetsz, de ez esetben a megjelölt válaszok közül húzd alá azt, amelyik a domináns. Kettőnél több választ ne jelölj meg egy alrésznél.

Domináns válaszként azt válaszd, ami “MOST” van. Ez az, amit már stabilan használni, működtetni is tudsz legalább hónapok óta.

Megjegyzés: a magasabb szintek egyes válaszait is igaznak érezheted, de ha az még nem a mindannapi működésed része, csak cél, vagy eseti tapasztalásaid vannak belőle, akkor ez még nem a domináns válaszod. Ugyanúgy, a már kinőtt, meghaladott állapotaidat se jelöld meg dominánsként.

Önismeret teszt (SaQ)

I. rész

Mennyit tudok arról, hogyan működöm, és hogyan teremtem a valóságomat?

A. Történet (válaszd ki azt, amelyik igaz Rád)

Figyeld meg, mennyire vagy tudatos arra, ami Veled történik:

0. Amikor rossz dolog történik velem, azért senki sem felelős, az csak úgy megtörténik, ilyen a világ.

1. Nem történik velem rossz dolog, mert semmi sem rossz, vagy jó – képes vagyok mindent, ami velem történik, érzelmi kibillenés és rögzítés nélkül elfogadni, és átengedni magamon.

2. Amikor rossz dolog történik velem, azért nem én vagyok a felelős, a körülmények áldozata vagyok.

3. Amikor rossz dolog történik velem, akkor az egy büntetés a korábbi cselekedetem miatt.

4. Amikor rossz dolog történik velem, akkor mindig meg tudom mondani, hogy ki a felelős.

5. Amikor rossz dolog történik velem, azért részben én vagyok a felelős, részben a körülmények/mások.

6. Amikor rossz dolog történik velem, azért kizárólag én vagyok a felelős.

7. Amikor rossz dolog történik velem, az egy jel, hogy változtassak meg valamit a körülményekben.

8. Nem történik velem semmi, mert “én történek”, és történtetek mindent, ezért minden tökéletesen rendben van.

9. Amikor rossz dolog történik velem, az egy lehetőség, hogy felismerjek valamit magamban, amin változtatnom kellene.

10. Amikor rossz dolog történik velem, az egy jelzés arra, hogy hol bánok rosszul az energiáimmal.

 

B. Reakció

Figyeld meg, hogyan szoktál reagálni egy helyzetben, mit csinálsz:

0. Amikor rossz dolog történik velem, azt elviselem, mert tűrni kell, úgysem tudok mit csinálni.

1. Amikor rossz dolog történik velem, elkeseredek, de inkább elfordítom a fejem és bízom abban, hogy majd jobb lesz.

2. Amikor rossz dolog történik velem, akkor rágódok, magamat bántom (kérem számon) miatta.

3. Bármit, ami történik, átengedek magamon, és hagyom, hogy a belső erőforrásomhoz kapcsolódva kinyerjem belőle az energiát.

4. Amikor rossz dolog történik velem, akkor bosszút állok azon, aki tehet róla, revansot veszek.

5. Amikor rossz dolog történik velem, számon kérem azt, aki tehet róla, és megpróbálom meggyőzni arról, hogy ez ne forduljon elő többet.

6. Amikor rossz dolog történik velem, akkor magamba szállok, és önvizsgálatot tartok, de általában nem jutok semmire.

7. Amikor rossz dolog történik velem, akkor megnézem, merre lépjek, és változtatok a körülményeken.

8. Nincs mire reagálnom, minden tett tökéletes “nem cselekvő cselekvés”.

9. Amikor rossz dolog történik velem, akkor tükörként használom a világom, dekódolom a történetet, és megkeresem a tudattalanomban rejtőző gyökér-okot.

10. Amikor rossz dolog történik velem, akkor megkeresem, hol billeg még a belső egyensúlyom, és kiegyensúlyozom tudatos belső és külső eljárásokkal.

 

C. Érzékelés

Figyeld meg, hogyan szoktál érzékelni egy helyzetben:

0. Amikor rossz dolog történik velem, azt sokáig nem érzékelem, érzéketlen maradok.

1. Amikor rossz dolog történik velem, azt utólag onnan érzékelem, hogy mások megmondják, hogy baj van.

2. Amikor rossz dolog történik velem, akkor utólag érzékelem, és a testemben tüneteket okoz a stressz.

3. Amikor rossz dolog történik velem, azt utólag magamtól érzékelem abból, hogy nem az elvárásaim szerint történnek a dolgok. 

4. Amikor rossz dolog történik velem, azt rögtön érzékelem, de lefagyok és időre van szükségem, hogy reagáljak.

5. Amikor rossz dolog történik velem, akkor azonnal érzékelek egy igényt az elvonulásra, lecsendesedésre, hogy feldolgozzam, megértsem.

6. Amikor rossz dolog történik velem, akkor érzékelem a történet szereplőit, a szándékaikat, mögé látok a sztorinak, tudok olvasni a sorok között – ha utólag visszapörgetem és újra lejátszom.

7. Bármit, ami történik, – annak minden rejtett rétegét szimultán érzékelem, úgy, mintha a saját energia-mintázatom lenne, és az lefordítódik bennem intuitív komplex érzékeléssé, válasszá  anélkül, hogy értelmezném.

8. Nincs mit érzékelnem, mert az vagyok, amit érzékelek.

9. Amikor rossz dolog történik velem, akkor egyszerre érzékelem azt, ami kívül történik, ott az adott pillanatban (belelátok, érzek a többi szereplőbe) és azt, ami bennem történik közben: a saját érzéseimet, a gondolataimat – mint egy párhuzamos történetet is figyelem.

10. Amikor rossz dolog történik velem, azt előre érzékelem – egyfajta előérzettel, mint az indián varázsló, aki a víz fodrozódásából tudta, hogy közeledik egy “ismeretlen dolog”.

 

D. Érzés, érzelem

Figyeld meg, mennyire vagy tudatos az érzelmeidre:

0. Amikor rossz dolog történik velem, összezavarodok, és nem tudom megfogalmazni, hogy mit érzek, és ez így is marad.

1. Amikor rossz dolog történik velem, elkeseredek, és nagyon rosszul érzem magam, és ezt próbálom tompítani alkohollal, gyógyszerekkel, pótcselekvéssel, sokat panaszkodok.

2. Amikor rossz dolog történik velem, akkor depresszióba esek, és sokáig használhatatlan vagyok, elborítanak az érzelmeim, és keringenek bennem, nem tudok mit csinálni. Sokszor beteg leszek ilyenkor.

3. Amikor rossz dolog történik velem, akkor nagyon dühös leszek és a haragomat vagy agresszióval vezetem le – kiabálok, tombolok, vagy másokat bántok, – vagy megsértődöm és kivonulok.

4. Amikor rossz dolog történik velem, azt érzem, hogy felrobbanok, de próbálom féken tartani az indulatomat, és lehűteni magam, hogy ezt mások ne lássák. Időnként pánikrohamaim vannak, amiket nem tudok kontrollálni.

5. Bármit, ami történik, – érzelem mintázatként is érzékelek. Tudom, hogy ezek nem az “én érzéseim”, így nem tudnak hozzám kötődni, ugyanakkor kivonom belőlük az információt és az energiát.

6. Amikor rossz dolog történik velem, akkor sokféle érzelem jelenik meg bennem, legalább egyet be is tudok azonosítani. Észrevettem, hogy van egy jellemző érzelem mintám (pl. a szomorúság, keserűség, harag…stb). Még nem tudom, hogy mit kezdjek vele.

7. Mielőtt ismeretlen dolog történne velem, megjelennek olyan érzések bennem, amelyek tudósítanak róla. Még nincs látható okuk, de jól olvasható mintázatok. Ilyenkor nem elemzem, és nem próbálom megszüntetni, hanem gyakorolom az érzelmi kivonódást, és átengedem magamon ezt az érzelem-energiát anélkül, hogy rögzíteném.

8. Amikor rossz dolog történik velem, akkor utólag egyértelműen be tudom azonosítani az érzelmeimet. Ha ilyenkor megkérdezik tőlem, hogy mit éreztem, fel tudok sorolni 3-4 érzést, és ettől egy kicsit megkönnyebbülök.

9. Amikor rossz dolog történik velem, akkor ott a szituációban automatikusan figyelek az érzelmekre, amik megjelennek bennem. Látom, ahogy megjelennek, hagyom, nem állok ellen nekik, miközben képes vagyok kívül maradni, és figyelni tovább, jelen lenni anélkül, hogy beszippantanának.

10. Minden érzés is én vagyok, az áramló én. Flow-ban vagyok, és ez a legstabilabb állapot.

E. gondolat

Figyeld meg, mennyire vagy tudatos a gondolataidra:

0. Amikor rossz dolog történik velem, cikáznak a gondolataim, zűrzavar van bennem, és nem tudom, mit mondjak.

1. Amikor rossz dolog történik velem, nem jut eszembe semmi, lefagyok, tehetetlen vagyok. Utólag jut eszembe, mit kellett volna mondanom.

2. Amikor rossz dolog történik velem, akkor sötét félelmetes gondolataim támadnak, és ezektől nagyon elveszettnek, kicsinek érzem magam. Próbálok nem gondolni rájuk.

3. Amikor rossz dolog történik velem, akkor úgy elragadnak az érzelmeim, hogy nem tudok gondolkodni, és ami eszembe jut, azt hirtelen kimondom mindenféle kontroll nélkül. Néha meglepődök azon, amit mondok.

4. Amikor rossz dolog történik velem, akkor kényszeres gondolkodásba kezdek, hogy megnyugtassam magam. Száguldoznak a gondolataim, amíg magyarázatot nem találok, ami megnyugtat. Ilyenkor ezt véleményként már tudom kommunikálni.

5. Amikor rossz dolog történik velem, akkor folyik egy belső párbeszéd. Ebből bizonyos gondolatokat már el tudok kapni, olyan mintha egy beszélgetésből csak foszlányok jutnának el hozzám. Ezek a gondolatfoszlányok ismétlődnek és sokszor negatívak.

6. Mielőtt ismeretlen dolog történne velem, megjelennek olyan gondolatok bennem, amelyek érzéseket keltenek. Tudom, hogy a gondolat, amivel azonosulok, történetté válik. Ezért megvizsgálom abból a szempontból, hogy szeretném-e, ha megvalósulna. Felfedezem a gondolatok közötti “réseket”, ahol szabadon dönthetek.

7. Bármit, ami történik, – a szándék kivetüléseként érzékelek, ami üzenetet hordoz magamtól magamnak. Nem értelmezem, hanem belépek a gondolatokon túli csendbe – ahol elérem a szükséges információt.

8. Amikor rossz dolog történik velem, akkor utólag be tudom azonosítani a gondolataimat, ha visszanézem a szituációt. Ha ilyenkor megkérdezik tőlem, hogy mit gondoltam, pontosan meg tudom mondani.

9. Amikor rossz dolog történik velem, akkor ott a szituációban azonnal figyelek a gondolataimra, és azt keresem, ami “kiváltotta” a helyzetet. Felismerem, hogy ami kívül elhangzik,  “azt én mondom magamnak” – a külső kommunikáció a tudattalan gondolataimat tükrözi és ezzel megtalálom a vakfoltomat, mint a probléma bennem rejtett okát.

10. Nem érintenek a gondolatok, mivel az üresség csendje teljes bennem. Gondolkodás nélkül tudok.

Önazonosság teszt (SiQ)

II. rész

Mennyit tudok arról, hogy mi irányít, és mennyire terjed ki az én-tudatom?

A. mi-ki irányít? (válaszd ki azt, amelyik igaz Rád-)

Figyeld meg, mi a jelenlegi meggyőződésed, tapasztalatod arról, milyen erő kormányozza az életedet:

0. Fogalmam sincs, hogy mi irányít, nem tudom értelmezni a kérdést.

1. A szabályok irányítanak, illetve mások elvárásai, akik fontosak nekem. 

2. Egy genetikai program irányít a tudatalattiból. Aminek vagy meg akarok felelni, vagy letiltakozom, amit abból veszek észre, hogy ilyenkor nem akarok olyan lenni, mint a szüleim.

3. Részben én irányítok, részben a körülmények.

4. Az erősebbek, a hatalmasabbak, a kiválóbbak irányítanak.

5. Az értelem, a racionalitás irányít.

6. Isten, vagy a karma irányít.

7. A szabad akaratom irányít, amikor képes vagyok használni – ez erősebb, mint a program.

8. Az önvalóm, az intuícióm irányít. Ez a vezetettség nem alárendelt állapot, hanem egy térkép és erő a képességeim kibontakoztatásához.

9. Senki sem irányít, mert nincs kit irányítani.

10. Vezető és vezetett ugyanaz.

B. én-tudat (válaszd ki azt, amelyik igaz Rád- válaszd az aktuális én-kiterjesztésedet, figyeld meg, hogy mentél végig az alatta lévő lépcsőfokokon)

Figyeld meg, hogyan definiálod magad:

0. Vagyok és nem vagyok egyszerre.

1. Én xy (anyakönyvi név) vagyok. (Én egy név vagyok)

2. Én ez a test vagyok, aki született Ezerkilencszáz………-án. (Én egy test vagyok, akinek van neve)

3. Én a szüleim gyereke, a gyerekeim szülője, a férjem felesége, a feleségem férje, a szomszédom szomszédja…stb vagyok (én a szerepeim vagyok)

4. Én sikeres vállalkozó, ügyvéd, fodrász, elismert matematikus, keresett IT-s, kreatív kézműves….stb vagyok (a szakmai sikereim, elért pozícióm vagyok)

5. Én egy lélek vagyok, akinek van teste, de nem tudom működtetni a kapcsolatot. (spirituális személyiség)

6. Én nem az én vagyok, hanem az a tudatosság, aki képes  függetleníteni magát a személyiségétől, és szabaddá válni.

7. Én a Senki vagyok, a teljes üresség, akiben mindenki ott van.

8. Én a Titokzatos Utazó vagyok, a Misztikus utazáson, a Senki, aki valakit játszik.

9. Én egy összetett személyiség vagyok, valaki, aki elindult önmaga felfedezésére.

10. Én egy olyan teremtő valaki vagyok, akinek van egy személyisége, amit a genetikai programja határoz meg, de aki nem azonos azzal.

Szabadság teszt (FQ)

III. rész

Milyen hatékonyan tudok változást létrehozni, új valóságot teremteni?

A. A teremtésem hatóköre (válaszd ki azt, amelyik igaz Rád, amit jelenleg megtapasztalsz)

Figyeld meg, milyen mértékben vagy hatással a világodra, ha felmerül egy komolyabb probléma:

0. Én úgysem tehetek semmit, nem is gondolok a változtatásra.

1. Nem rajtam múlik, megvárom, amíg magától változik, vagy mások megoldják. Kiszolgáltatott vagyok másoknak.

2. Segítségre van szükségem ahhoz, hogy változtatni tudjak, egyedül kevés vagyok ehhez. A sikerem attól függ, mennyire támogatnak.

3. A valóságom elemeit képes vagyok lecserélni, szabadon átrendezni játszva bármikor.

4. Céltudatosan nagy áldozatok árán, kemény kitartó munkával érek el változást a környezetemben.

5. Új valóságok felfedezése hív, belül kilépek a problémákból, amik megszűnnek problémák lenni.

6. Egyedül is belevágok a változtatásba, megpróbálom, de csak kisebb sikereket érek el könnyebben.

7. Mások életében be tudok indítani változásokat, de ezt a képességemet a saját életemben nem használom.

8. Képes vagyok nagy változást létrehozni az életemben belső tudati munkával, és azt követő lépésekkel, ami tartós fejlődést mutat, de hosszabb idő alatt jutok célba.

9. Mind a saját, mind mások életében gyors és látványos változást tudok generálni energiaveszteség nélkül.

10. Szabad vagyok.

B. önmegvalósítás (válaszd ki azt, amelyik igaz Rád, amit jelenleg megtapasztalsz)

Figyeld meg, mit értél el, hol tartasz abban, hogy azt az életet éld, amit szeretnél:

0.  Nincsenek céljaim, nekem ez jutott.

1. Utálom a munkám, de ez van. Nincs párkapcsolatom, vagy rosszul működik. A barátaimra nem igazán számíthatok. A családommal sem túl jó a viszonyom, vagy más nehézségek sújtanak. Igazából nagyon nehéz az életem már hosszú ideje.

2. Elvegetálok, de nem jutok előre a munkában, nincs kilátásom arra, hogy jobb legyen. A párválasztásban sem vagyok túl sikeres. Legalább három olyan életterületem van, ahol kudarcnak érzem az életem.

3. Sikeres vagyok a munkámban, de a magánéletemben nem, vagy fordítva. Vagy az egyik működik jól, vagy a másik.

4. Legalább két olyan területe van az életemnek, ahol nem vagyok a helyemen, többre lennék képes (pl: munka, család, párkapcsolat, barátok, pénz, otthon, tanulás, egészség….stb)

5. Az utóbbi 10 évben legalább két életterületemen jelentős változást értem el, és megvalósítottam az ideálomat, elértem a célomat.

6. Nem a siker a motivál – voltam már sikeres – ön-azonosan élek. 

7. Az életem nagyrészt rendben van: tudom, hogy mit szeretnék csinálni, vagy már csinálom is, de még nem abból élek. Önálló vagyok anyagilag, a párkapcsolatom rendben van, a családommal jó a viszonyom. Vannak még igazítanivalók, kihívások és mindig vannak új céljaim.

8. Gyakorlom az ön-azonos hivatásom, felvállaltam és abból élek. Ez másoknak is értéket ad, és nekem is örömet okoz. Támogató közeg vesz körül, az életem harmonikus.

9. A játék könnyedségével egyedülálló, innovatív dolgokat alkotok, miközben életem egyéb területein is egyensúlyban vagyok.

10. Bármit megtehetek, de nem fogok.

Pontozás

ÍGY HASZNÁLD A PONTOZÁSI SABLONT:

 1. Nyisd meg a linket (kattints a piros gombra)
 2. készíts egy másolatot
 3. nevezd át a dokumentumot a saját nevedre
 4. töltsd ki az első oszlopot (a füzetedbe írt válasz-sorszámokkal)
 5. és nézd meg az eredményed.
 6. Küldd vissza az info@belsokijarat.hu címre, ha konzultációt foglalsz, vagy szeretnéd, ha megnézném. A sablont a megküldött e-mailből megnyitva is (Google Driveban) tudod használni.

Ha nem használod a pontozási sablont, akkor az alábbi pontozási útmutató alapján Te is ki tudod számolni az eredményedet.

A válaszok sorszámaiból azonosítsd be a pontértéküket.

Amelyik sorszámú domináns választ (csak egyet!) választottad, a hozzá tartozó pontértékét keresd ki a táblázatból, a hozzá tartozó sorban. (Pl.: I/B/4= 3 pont, II/A/6=4 pont…stb) A megfelelő pontszámot írd le a füzetedbe a válaszod sorszáma mellé mind a kilenc válasznál.

Állapítsd meg az egyes mérőszámok által mutatott tudatszintet

Az I. Részben 5 darab pontszámod lesz, a II. részben 2 darab, a III. részben 2 darab. Ezeket vesd össze a lenti tudatszint táblázattal, és állapítsd meg, hogy az SaQ önismereti hányados oszlopában melyik tudatszintet jelöli az általad elért 5 darab pontszám. Majd halad tovább a másik két mérőszám oszlopára a hozzájuk tartozó pontszámok-tudatszint beazonosítással.

Ezt két módszerrel teheted meg:

1- gyakoriság: amelyik tudatszint-sávba a legtöbb pontszámod/találatod esik (pl. 3 db érték az 5 db-ból), az lesz a domináns tudatszinted az adott mutatónál. (Pl.: I-A/4, B/5, C/6, D/7, E/5 – az elért pontszámok 4-7-ig szóródnak, ami a táblázatban SaQ 3. tudatszintnek felel meg, mivel az 5-7 sáv közé esik 4 db szám, míg egy db szám (4) a 2. tudatszintre. A domináns önismereti tudatszint ez esetben a 3. tudatszint.)

2.- számtani átlag

– SaQ önismeret 5 db pontszámát összeadod és elosztod öttel = SaQ eredményed – a hozzá tartozó tudatszintet állapítsd meg a lenti táblázatból.

– SiQ önazonosság 2 db pontszámát összeadod és elosztod kettővel = SiQ eredményed – – a hozzá tartozó tudatszintet állapítsd meg a lenti táblázatból.

– FQ szabadság 2 db pontszámát összeadod és elosztod kettővel = FQ eredményed – – a hozzá tartozó tudatszintet állapítsd meg a lenti táblázatból.

Most már ismered az önismeret-önazonosság-szabadság részmutatóid értékét, és az egyes területeken elért tudatszintedet. Az utolsó lépésben az ezeket összegző tudatosságmérő mutató – a CQ teljességhányados – kiszámítása következik.

 

Az alábbi táblázatban egy 10-es skálát használva megjelenítettük az egyes tudatszintekhez tartozó tudatosság-mérőszámokat.

CQ (teljesség hányados) kiszámítása a teszt eredményéből

I. (SaQ) – 5 db szám (A-B-C-D-E)

II. Rész (SiQ) – 2 db szám  (A-B)

,4III. Rész (FQ) – 2 db szám  (A-B)

9 db szám – add össze őket, és oszd el 9-cel (számtani átlag)= CQ. A kapott CQ szám mutatja a táblázatban a domináns tudatszintedet.

(Pl.: I – 5+ 4+ 6,+6+7=28, II-5+4=9, III-5+4=9 summa=28+9+9=46:9=5,11 CQ = 3. tudatszint (4-6,4 sávba esik)

Ezzel minden számítást elvégeztél, gratulálok! Megcsináltad!

A következő rész segít a kapott eredményed értelmezésében.

 

Kiértékelés

Itt tartasz most

A CQ – teljességhányados a tudatosságod elért stabil állapotát mutatja. Az annak megfelelő tudatszint – amit a tudatszint-táblázatból beazonosítottál – informál arról, hol tartasz most a tudati fejlődési folyamatban. Ahhoz, hogy ezt a folyamatot jobban megértsd, teljesebb képet kapjál róla, és el tudd helyezni magad benne, javasolt, hogy folytasd a minikurzust a 2-3 rész elolvasásával.

Tudatszint-határok

Előfordulhat, hogy a CQ értéked két tudatszint határára, vagy ahhoz közel esik.(Pl: CQ=6,5) Ez azt mutatja, hogy már elhagytad a 3. tudatszintet, de még nem igazán léptél be a 4. tudatszintre, épp félúton vagy a kettő között. A részmutatóknál ugyanez a helyzet. (Pl.: SaQ=4,4 azt mutatja, hogy éppen elhagytad az önismeretben a 2. tudatszintet, de még nem léptél be a 3. tudatszintre.

Ha az eredményed két tudatszint határától csak 0,2 érték távolságra van. akkor éppen egy átmeneti zónában vagy, ami tudatszintváltást jelez.

Tudatszintváltást jelző CQ értékek: 

1-2. tudatszint: 1,7-2,2,/ 2-3. tudatszint: 3,7-4,2, /3-4. tudatszint: 6,2-6,7

Hogy mi jellemzi az ezeken való áthaladást, azt is megtalálod a minikurzus további részeiben.

Eltérő eredmények az egyes faktorokban

Lehetséges, hogy az egyes mérőszámoknál nem azonos tudatszintek jönnek ki eredményként. (Pl.: SaQ (önismeret) 3. tudatszint, SiQ (önazonosság) 3. tudatszint, FQ (szabadság) 2. tudatszint). A lényeges eltérések figyelmet érdemelnek, főként ha hosszabb ideje fennáll az állapot. Az egyes mutatók konzisztens belső logikát követnek, egymásra épülő képességekről van szó. Így ha például az önismeret értéked jelentősen elmarad az önazonosságtól, vagy a mért szabadság-fokodtól, az “torzítás-gyanús” eset, mivel a valódi önmegvalósítás alapja a mély önreflexív önismeret. A minikurzus további részeiben lesz szó róla, miért nem lehet a fejlődési skálán például a 2. tudatszintről a 4.-re ugrani – kihagyva az önreflexív elme megerősítését.

Ha több választ jelöltél meg…

egy 0-10-es blokkon belül, és ezek pontjai különböző tudatszintekre esnek, akkor a nem domináns, de megjelölt részek mutatják, hogy egy szűkebb sávban magasabb, vagy alacsonyabb tudatszinten is működsz, mint a domináns tudatszinted – vagyis egy részed beragadt alsóbb szintre, vagy éppen már kiszabadult és feljebb lépett. Egy folyamatban lévő tudatszint-váltás képét mutatja, ha jellemzően két szomszédos tudatszint határánál szóródnak az értékeid, vagy a számtani átlaguk a tudatszint határokra esik (Pl. SaQ 4,4, második és harmadik tudatszint közti átmenetet jelöl az önismeretben).

Lehetséges torzító hatások

Túlértékelés

Az őszinteség nélkülözhetetlen az önvizsgálat során, de azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy énképünk védelme elsődleges érdeke elménknek. Ezért tudat alatt a jó eredmény érdekében a valóságot könnyen a vallási, vagy spirituális romantika mámoros idealizmusa válthatja fel. A versenyző agresszor, valamint a pozícióvédő szerep is hajlamosít a túlértékelésre. Különös éberségre van szükség, ha az eredményed a 4. tudatszintet mutatja, de a személyiséged átvilágításának és integrálásának jellemzően többéves folyamatán még nem mentél át. Avatott külső szem ilyenkor egy kamaszkorba ragadt személyiségstruktúrát lát egy párhuzamos “isteni énkép” – valójában a spirituális egó – megerősödése mellett. A kettő közötti szakadék – a felnőtt én hiánya – jelzi a kognitív torzítást, a maszkot.

A segítői felértékelő hatás

Amikor valaki komolyan elindul a tudati fejlődés önfelfedező útján, akkor sok esetben ehhez segítséget vesz igénybe. A támogató személy valószínűleg – jó esetben – magasabb tudatossággal rendelkezik, mint a segített. Az ő tudati erőterében megmártózó befogadó “kereső” tudati állapota eltolódhat, és a többletenergia azt az érzést keltheti, hogy már maga is elérte azt a tudatszintet. Ez  szükségszerű,  – a fejlődést gyorsító hatás – ámde “kölcsönzött tudatosság”, amíg a saját erejéből nem képes fenntartani az elért állapotot. A  “segítői hatás” könnyen kiszűrhető azzal, hogyha leteszteled, mire vagy képes jelenleg segítség nélkül.

Leértékelés

Ugyanakkor a negatív, önleértékelő irányba is eltolódhat az értékelés. Néhány személyiségtípus erősen hajlamos erényeinek leértékelésére. Az áldozati- és bizonyos típusú megmentő-program jellegzetessége az önleértékelő mentális beállítódás. Ez ugyanakkor főként az alsóbb tudatszinteken belüli eltolódást eredményezhet, afölött szignifikánsan ritkább, mivel az önreflexió fejlesztése a 3. tudatszint végére megalapozza a valósághű önértékelést.

A három mérőszám egymáshoz való viszonya  rávilágíthat a tudatalatti manipulációra is, ami azonnal  megmutatja az aktuális tudatszintet, ahonnan a manipuláció indul. Ha elolvasod a tudatszintek jellemzőit, meg fogod érteni, miért. Ha benned is felmerült ez a kétely, akkor olvasd el a minikurzus 2.-3. részében a tudatszintek leírását, majd térj vissza a tesztre és töltsd ki újra.

Küldd el nekem a teszted eredményét az info@belsokijarat.hu e-mail címre. Ha látok benne érdekességet, ígérem, hogy válaszolok rá.

Ha szeretnél egy komplex személyes kiértékelést, foglalj egy időpontot hozzám online konzultációra, ahol 30-45 perc alatt készítünk egy fejlődés-diagnózist (a jelenlegi helyzetedről) és egy Rád szabott fejlődés-tervet, hogy a legrövidebb úton fókuszáltan haladj tovább.  Itt tudsz időpontot foglalni: +36 2042 616 41

Jó, ha tudod!

Mit mér a tudatszint teszt, és mit nem mér?

Ez a teszt a személyiség integráltságának és meghaladásának szintjét, az elme működésének fejlettségét, a saját élet irányításának képességét, hatókörét és energetikai hatékonyságát, a motivációk szabadságfokát, és a tudati fejlődést méri. Azt, hogy mennyire vagyunk távol, vagy közel a teljességhez. A folytatásban a Maslow piramison szemléltetem, hogy milyen alapszükségletek kielégítése és milyen motivációk tartoznak az egyes tudatszintekhez. Végigkövetheted vele a saját fejlődési stációidat is. Alkalmas arra, hogy a fejlődés sebességét lekövesse egy hosszabb időtávon, így arra is jól használható, hogy megállapítsd a fejlődésed támogatására használt módszerek, formák hatékonyságát. (Erre egy példát mutatok majd a minikurzus 3. részében). Megmutatja, hol ragadt be egy működésed alacsonyabb szinten, mire kellene helyezned a fejlődési fókuszodat.

Ez a teszt nem méri azt, hogy külső mércével mennyire vagy sikeres az életben. Nem méri az értelmi képességet (IQ), de mutatja a mentalitást meghaladó képességeket. Nem méri a külső szociális kapcsolódáshoz szükséges kompetenciákat (EQ), helyette az önmagunkkal kapcsolódás szintjét tükrözi. Nem mutatja a társadalmi hierarchiában elért szintet, de rávilágít szabadságunk korlátaira és eredményeire.

Visszacsúszhatok?

Nem. Ez olyan, mint a biciklizés, amit nem felejtesz el, ha egyszer megtanultad. Mint ahogyan érettségi után sem ülsz vissza az iskolapadba. Az elért tudatszintről már nem zuhansz le. Azt azonban eldöntheted, hogy használod-e a képességeidet az adott szinten, és továbbhaladsz, vagy visszamész velük egy alacsonyabb szintre. Ez utóbbi azonban nem lesz már komfortos neked. 

Spontán is fejlődhetek?

Csak a 3. tudatszintig. Onnantól csak akkor fogsz továbbhaladni, ha részt veszel cselekvően és együttműködően a fejlődési folyamatodban. A kifejezett szándékod és befektetett energiád nélkül nincs az a hatékony módszer, vagy segítő, aki segíthet rajtad.

Ne hasonlítsd magad másokhoz!

A tudatszintek hierarchiája a saját fejlődési utad térképe, amin most épp ott állsz, ahol vagy. Nem kell máshol lenned. Ez nem verseny. Az egyetlen összehasonlítás, aminek értelme van, a saját jelenlegi állapotodnak egy korábbihoz, vagy egy jövőbeli állapotodnak (majd) a mostanihoz viszonyítása. Azonban ezt is legkevesebb 6 hónapos időközökkel érdemes elvégezni, de leginkább éves távlatokban.

Hogyan gyorsíthatod fel a tudati fejlődésed?

Ha a tudatszint teszten 3 – 6 pont közötti CQ értéket értél el, akkor Neked ajánlott a 12 szerep alkímiája online tananyag, amely átfogóan tartalmazza mindazt a tudást, amire a 3. tudatszinten végighaladáshoz szükséged van. Ennek segítségével intenzív önismereti utazásban lesz részed: egy év alatt végighaladsz a személyiséged programjának feltérképezésén, tudatosítod az egyes életterületeken a szerepeidet, és azok kötőerőit, a működési mechanizmusodat, a kivezető utat a korlátozó élethelyzeteidből. Célzottan fejleszted az önreflexív elméd, egyensúlyba kerülsz, és olyan megoldásokat fedezel fel, melyek addig nem látszottak. Sokkal jobban fogod érteni a környezetedben lévő embereket, a belső vezérlésüket, és nem merülsz el a krízisek örvényében. Mindezt “aha-élményekkel”, esetpéldákkal, gyakorlatokkal, hogy a mindennapi életedben is alkalmazni tudd. Akkor válaszd, ha fel akarod pörgetni a változást, a növekedést az életedben, és úgy érzed, nincs 10 éved arra, hogy tovább cipeld a terheket, vagy elszürkülj a komfortzónádban.

Ha a tudatszint teszten 6 – 8 pont közötti CQ értéket értél el, akkor gratulálok, mert Te már a 3. tudatszint végén, vagy már a 4. elején jársz. Számodra eljött az idő az absztrakt elméd fejlesztésére. Erre a célra terveztük a Senkiyel Időjátékot, amely egy belső misztikus utazás, mely létrehozza a kapcsolatot lényed omnipotens szellemi részével, hogy az intuitív szellemi vezetettség a mindennapjaid részévé váljon. Ehhez a világon máshol nem elérhető egyedülálló módszert, és gyakorlatokat használ, amelyek lerövidítik és kiegyenesítik az utat a negyedik tudatszint végéig. Az Időjáték 4. tudatszintű fejlesztő anyagai online is elérhetőek a Senkiyel Időjáték kurzus résztvevői számára. A Senkiyel Időjáték kurzus előfizetéshez most ajándékba adjuk a 12 szerep alkímiája teljes online tananyagát is.

A negyedik tudatszinten a legintenzívebb fejlődés a személyes mentorálassal, vezetett gyakorlás melletti személyes megtapasztalásokkal érhetők el. Ez a Senkiyel Időjáték kurzus, ahol 10-12 főnek van lehetősége részt venni egy éven keresztül havonta egyszer kétnapos kiscsoportos elvonuláson egy rendkívüli transzformatív tudati erőtérben. A kurzus részvételi díja tartalmazza a Senkiyel Időjáték online anyagát is. A következő Időjáték kurzus 2024. február 10.-én indul maximált létszámmal. Ha csatlakozni szeretnél, érdemes sietned a jelentkezéssel. A részvétel előszűréshez kötött. Az előzetes érdeklődésedet e-mailben jelezheted az info@belsokijarat.hu címre, majd egy kb. 30 perces ingyenes személyes telefonos beszélgetésben dől el, hogy tudunk-e helyet biztosítani számodra a kurzuson, és persze a részletes információk alapján Te is eldöntheted, hogy belevágsz-e.

Remélem elégedett vagy az eredményeddel és hozott számodra felismeréseket a teszt kitöltése. Várom, hogy megoszd velem az eredményedet. Maradj velünk a folytatásban, még vár Rád a minikurzus 2, és 3. része.

A minikurzus következő részének tartalma:

 • Én-állapotok az egyes tudatszinteken
 • A teremtés képlete
 • 1. Tudatszint: a zárt elme
 • 2. Tudatszint: a nyitott elme
 • 3. Tudatszint: az önreflexív elme
error: Védett tartalom